Wysokość czynszu w roku 2022

Kwoty czynszu w stosunku do ilości osób ustalone na rok 2022.

ceny2png