Aktualna lista dokumentów podstawowych


Poniżej znajduje się aktualna lista dokumentów podstawowych. Korporacja w każdym przypadku może poprosić o dodatkowe, ale o te trzeba zadbać w pierwszej kolejności. Prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo każdy z poniższych, a dodatkowo, że są one aktualne. Zakładana data ważności to trzy miesiące. IBRI i jaaropgave nie wymaga aktualizacji do momentu, gdy jest wymagany ten za kolejny rok.
 • IBRI 2021/2022

  Instrukcja pobrania IBRI (dawniej Ib60), za pomocą kodów Digid:
  Strona mijn.belastingdienst.nl,
  zakładka - Mijn gegevens - Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken
  i tam p
  óźniej otworzą się wszystkie dostępne lata i będzie dokument do pobrania w formacie Pdf.
  Jest to jedna strona z kwotą dochodu.

 • 4 ostatnie odcinki wypłat lub 4 ostatnie specyfikacje świadczeń (tygodniowe lub miesięczne).
 • Jaaropgave 2022 (roczne sprawozdanie z ostatniego roku).
 • Werkgeversverklaring (zaświadczenie od pracodawcy z informacją o dochodach lub decyzja o zasiłku).
 • Uittreksel met adreshistorie (zaświadczenie o meldunku z historią adresów).
 • Verhuurdersverklaring (zaświadczenie od właściciela wynajmowanego lokalu o niezaleganiu z płatnościami).
 • Ważny dowód osobisty, lub dokument pobytowy wszystkich wnioskodawców.
 • W przypadku ZZP, dodatkowo rozliczenie roczne, prognoza dochodów 2023, wyciąg z KVK.
Jak zawsze dokumenty prosimy przesyłać na adres info@grupasena.pl w tytule podając numer klienta.