Oferta

W przypadku starania się o lokal socjalny ważne jest wiele czynników, takich jak:

·   ilość osób

·   dochód roczny

·   wybrany przez klienta obszar

·   wymagania co do lokalu

·   obecna sytuacja na rynku

·   okres ubiegania się o lokal

 

W zakresie klienta jest również organizacja odpowiednich dokumentów tj.

Lista dostępna na http://grupasena.pl/dokumenty

 

Jak wynika z listy dokumentów, osoba starająca się o lokal musi być zameldowana na terenie Holandii i posiadać stały dochód. Kwota czynszu uzależniona jest od dochodów wnioskodawców. 

Pierwszym krokiem rozpoczęcia z nami współpracy jest dokonanie rejestracji w celu wstępnej analizy sprawy, oraz przesłanie do nas informacji odnośnie wymagań co do lokalu, jego lokalizacji i danych wnioskodawców. Jest to koszt €39.

Zarejestrować można się poprzez stronę internetową: http://grupasena.pl/rejestracja

Koszt usługi uzależniony jest od czasu pracy nad daną sprawą. W przypadku otrzymania lokalu w ciągu 3 miesięcy koszt naszej pracy to €640 płatne w ratach. W większości przypadków jest to wystarczające, lecz czas oczekiwania uzależniony jest od czynników opisanych powyżej, czyli: ilości osób, dochodu rocznego, obszaru pracy, wymagań klienta, obecnej sytuacji na rynku i okresu rozpoczęcia współpracy. Prowadzone przez nas sprawy w przypadku najkrótszej z nich to 4 dni, kiedy średni czas dla spraw przy rozsądnych wymaganiach i dobrej sytuacji finansowej to 3/4 miesiące, tak sprawy trudne i bardzo ciężkie wymagają od kilku do kilkunastu miesięcy, a określony czas określa okres od momentu rozpoczęcia umowy, do momentu wizyty w lokalu.
Płatności za nasze usługi rozłożone są na raty i pierwsza wpłata wynosi €39 (koszt analizy wniosku) i trzeba jej dokonać na nasz rachunek bankowy.

W mieszkaniach z korporacji mieszkaniowych nie płaci się kaucji tzw. borg i po otrzymaniu takiego lokalu opłaca się tylko czynsz i jednorazową opłatę administracyjną spółdzielni wynoszącą przeważnie od €0 do €120 płatne z pierwszym czynszem bezpośrednio na konto spółdzielni.

W celu określenia swojej sytuacji lub gdy posiadają Państwo więcej pytań zapraszamy do rejestracji: http://grupasena.pl/rejestracja